Navegación Xeneral
» Empezo
» Foro
» Buscar
» Enlaces
» Contacto

Calendario
«Agosto 2020»
DoMaXoVe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Eventos pra hoi
Nun hai eventos pra hoi

Encuesta
¿Qué habería que cambiar en Falaviva?
El diseño da páxina
A regularidá das publicacióis
A diversidá de temas das noticias
El concepto «blog-foro»
Outra cousa
Enseñar resultaos

Foros » Xeneral » Xeneral » Cultura:proposta
  
Cultura:proposta
corresponsal
Fecha 20/12/06 - 06:12:21 PM#1
Administrador

Activación: 10-Oct 06
Mensaxes: 302

A Federación d’Asociacióis «Navia-Eo» quer presentar na Xunta Xeneral el sou proyecto sobre a cultural tradicional del Occidente


El documento pasa por alto as investigacióis xa feitas na comarca

    El documento leva el título de «Proyecto de reconocimiento, estudio y difusión de la cultural tradicional del occidente de Asturias» y foi apoyao, d’ún ou d’outro xeito, por catorce Conceyos da comarca. Según puido saber Falaviva, el texto pintóu mui mal entre investigadores da comarca porque esqueice dafeito os muitos estudios de campo sobre a cuestión feitos y publicaos hasta hoi. Tamen causóu gran malestar entre investigadores y responsables culturales d’outras partes d’Asturias porque consideran qu’os obxetivos que busca son estrapolables a cualquera comarca d’Asturias.

    El documento ten cuatro apartaos. El primeiro fai un análisis del panorama hestórico y lingüístico, falando de «aislamiento secular» y faendo, en conto a mitoloxía, música, roupa y costumbres en xeneral, úa diferenciación cultural con respecto a Galicia, peró tamén col resto d’Asturias. Esa mesma diferenciación nun se fai nel apartao lingüístico, qu’adscribe directamente al idioma galego.

    El segundo dos apartaos fala da problemática da cultura tradicional da zona. Núas consideracióis que, según etnógrafos consultaos por Falaviva, se poderían apricar a cualquera comarca periférica asturiana, el documento resalta a «escasez o total ausencia de estudios serios y sistemáticos realizados por personal debidamente cualificado» y a «escasa atención por parte de la Administración del Principado de Asturias», ademáis de falar de «descuido de su defensa» por parte das nosas Administracióis locales.

    Nel terceiro apartao cítanse os obxetivos qu’a Federación propón pra poñer freno á pérdida cultural que definen nel documento, entre os que se poden atopar a concienciación social ou a xeneración de riqueza mediante os valores culturales da comarca.

    El último apartao é el de propostas, que divide en tres puntos fundamentales: el reconocemento oficial pola Xunta Xeneral da singularidá cultural del occidente, a recoyida y estudio da cultura tradicional, y a creación d’un centro d’estudio y difusión d’esa cultura, escluindo de todo el proyecto a materia lingüística. Tamen se fai un análisis da operatividá del centro, os recursos materiales que se precisan y un calendario d’actuacióis que fixa como final el ano 2009. El documento fala tamén dos axentes implicaos na xestión y cumprimento dos obxetivos, que serían a propia Federación d’Asociacióis, os Conceyos y dalgúas Conseyeirías.

Podes descargar aquí el Proyecto .doc
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
Citar
Diestru
Fecha 26/12/06 - 10:51:07 AM#2
Usuario que empeza

Activación: 28-Oct 06
Mensaxes: 29
Eu lleilo y peicioume tamén que podían documentase máis pra facello. Porque por exemplo nun cuentan pa nada conos estudios feitos na comarca (como as actas das sesiois d'estudios del Occidente, feitas pol ALLA).

Aiquí se cada ún vei pol sou llao... pa min que vei pintar nun digo malo, peró vein chegar pior oxetivos como la Oficialidá del Gall-Ast, ou cousas someyadas. (Porque home, chegar, vei chegar, esta situación tan subrrealista ha morrer).

De todas maneiras, ta ben que comence haber úa clara conocencia ya demanda por parte de conceyos y asociaciones.
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
SitoCitar
E-N(GZ)
Fecha 05/01/07 - 02:56:33 PM#3
Usuario que empeza

Activación: 05-Jan 07
Mensaxes: 2
Hola Rapalacós!

Que se sinte cando un ve que é un cero á esquerda?

Vese que o alcalde de Castropol, que é un home intelixente e con preparación, sabe ben a quen lle ten que facer caso. Xa cando lle esixistes que rexeitase a inclusión de Castropol na candidatura a patrimonio inmaterial o alcalde respetou a palabra dada á Federación, por seren os verdadeiros representantes dos eonaviegos. E agora, como non podía ser doutro xeito, dá o seu apoio á ambiciosa proposta da Federación pra defender a singularidade da nosa cultura no Eo-Navia. A veces penso que non merecedes ter un alcalde así
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
Citar
Xovita Pérez
Fecha 05/01/07 - 07:11:34 PM#4
Usuario que empeza

Activación: 02-Nov 06
Mensaxes: 30
Estimao E-N(G-Z): lo malo que tenen los foros é que la xente, aveirada nel anonimato, nun guarda los mínimos de "cortesía" que si guardaría se tuvese delantre del sou interlocutor. Pero qué se ye vei fer... You, que xa peino canas, vou ter un tono menos agresivo ya esqueicer esos asuntos de manexos ya disputas entre asociacióis (que desconozo, pero que podo barruntar por únde van) ya que nun tenen muito interés pa min. Lo que si me gustaría preguntarche é namás úa cousa: que m'esplicaras en qué consiste esa "singularidade da nosa cultura" más alló del asunto de la llingua. Agradézocho de verdá.
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
Citar
Asturchale ;)
Fecha 12/01/07 - 01:47:19 PM#5
Amigo de FalaVIVA

Activación: 13-Nov 06
Mensaxes: 154
Ei ye diche Xovita. E-N(GZ) ¿Eo-Nora Galiza? ;) falas de qu'a candidatura á Unesco é verdadeira representante dos "eonaviegos", ¡coime!, a min paréceme qu'a xente andaba que se subía polas paredes col tema da Unesco, nun é por nada.

Perguntas a os Rapalacóis qué se sinte al ser un cero á esquerda. Home, eu nun tou nos Rapalacóis, peró ben sei qu'en este país colquer asociación ou colquer organización que teña a ben fer daqué é, por desgracia, un cero á esquerda, peró tampouco penses tu qu'outras cuas que podería presumir que simpatizas tein un peso da ostia.

A realidá pode doler, y a min doleme búa parte da realidá, como el qu'a nosa llingua nun seña oficial ou outras muitas cousas, peró nun miro a través d'un prisma que nun é. A ti, como che dole qu'a xente d'entre el Eo y el Navia nun se sinta da "grande Galiza" inventas y fais por crer que si, que temos voluntá de ser gallegos, que lo gallego é lo que nos represente, colo que nos sentimos máis identivicaos. A realidá pode doler, pero nun zarres os oyos, home, que nun paga la pena vivir nun mundo paralelo.
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
Citar
E-N(GZ)
Fecha 12/01/07 - 02:14:22 PM#6
Usuario que empeza

Activación: 05-Jan 07
Mensaxes: 2
Asturchale, non sabes nin o que les; estás feito o asturchale perfecto.

Non dixen que a candidatura fose a verdadeira representante de ninguén. Quen o alcalde entendeu que era o verdadeiro representante dos eonaviegos foi o que se entrevistou con el para amosarlle as bondades da candidatura e Jose Angel  fixolle caso (Rapalacois sabe ben que non me refiro o eles)


Xobita pregunta en qué consiste esa "singularidade da nosa cultura"
Isa mesma pregunta respondeuna David nunha entrevista ao Comercio titulada "Non reclamamos asturianía"
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
Citar
Diestru
Fecha 12/01/07 - 07:11:51 PM#7
Usuario que empeza

Activación: 28-Oct 06
Mensaxes: 29
Home imos ver. A candidatura era -formalmente- un desastre. Nun digo qu'el patrimonio inmaterial gallego-portugués nun teña argumentos pra ser patrimonio da Unesco, pero nun se pode añedir outra terra máis sin contar ou cuntando namáis que cúa asociación. ¿Y as autoridades locáis?

Por outra banda, has pensar que el alcalde de Castropol ou de Santiso d'Abres ou de Taramunde nun pinta un res, cumo tampouco pinta nengún de la parte rural d'Asturias, ya cumo de curu nun pinte naide de la parte rural de Lugo (estos no conxuntu de Galicia, inda menos, ya soutoo pal interior).

Nun pienses que los 18 conceyos del Oucidente d'Asturias teñen dalgúa particularidá más qu'a llingua nel contesto asturiano. Sacante la llingua eu penso que nun hai mayores diferencias culturales que con outros conceyos cumo Valdés, Cuideiru, Tinéu, Cangas, Salas ou Ayande.

Y sinon, que respondan os interesaos da comarca...
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
SitoCitar
Asturchale ;)
Fecha 16/01/07 - 06:28:24 PM#8
Amigo de FalaVIVA

Activación: 13-Nov 06
Mensaxes: 154
Certamente, E-N(GZ), llin mal, é verdá que nun dixiche qu'a candidatura da Unesco fora quen miyor representaba a os eonaviegos, peró penso que dicir qu'a federación é quen miyor representa á xente del Eo-Navia nun é tampouco demasiao afortunada (vamos, colquer alcalde debería saber qu'os sous vecíos nun apoyaban aquella candidatura, independentemente del que dixera a Federación).

Lo de que el cero á esqueda nun iba polos Rapalacóis, home, pos entendinche mal, como emprincipiache el mensaxe con "hola Rapalacóis, que se sintr al ser un cero a esqueda".

¿Sou un perfecto asturchale? jeje, home, eso depende qué che supoña ese axetivo a ti.

Lo de que David dixo que "nun reclamamos asturianía" y eso é el noso feito diferencial pra col resto d'Asturias, nun tou d'acordo, eu si reclamo asturianía, é máis, nel Eo-Navia reclámase máis asturianía que nel resto d'Asturias (porque en Mieres nun hai naide que yes veña col daye daye de que nun son asturianos). Penso sinceramente que más alló da llingua nun sólo nun temos diferencias mayores col resto d'Asturias, senón que pertenece al mundo da paranoya empezar a llindar a cultura y analizar "isoglosas" culturales, como se a cultura fora  TexttanxibleText como a llingua (con todos os perós que se ye quera puer a tanxibilidá da llingua). Tamén me parece qu'é claro el interés político de meter el Eo-Navia nel saco da cultura galaico-portuguesa por un llao, y por outro estremar a  Textcultura asturiana Text da  Textcultura eonaviega Text (vamos que culturalmente tou máis cercano a ún do Algarve qu'a ún de Mieres ou incluso de Valdés, ou incluso de Veiga, que cousas). Francamente, porriba del veyo discurso de qu'a cultura nun tén fronteiras tase intentando puer una fronteira entre  TextAsturias Text y el  TextEo-Navia Text y inxertar el Eo-Navia na realidá socio-cultural (y polo tanto política) de Galicia.

Por certo, eu apoyaría úa candidatura galaico-astur-portuguesa, ou incluso úa galaico-astur-luso-llionesa, porque evidentemente, é muito en común lo que temos os gallegos y os asturianos, peró nun queramos puer as  Textfronteiras culturales Text unde nos interesan pra puer en escena un discurso pan-galleguista, por favor.
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
Citar
Asturchale ;)
Fecha 16/01/07 - 06:35:56 PM#9
Amigo de FalaVIVA

Activación: 13-Nov 06
Mensaxes: 154
Vaya, esqueiceume comentar, y nun quixera que pasara sen chamar el atención, que menciono el artículo de David, peró namáis me refiro á frase del título, porque el artículo nun lo llin y claro, nun vou opinar sobre él. Ah, y nun penses mal, E-N(GZ), que pesie al tono vou de bon rollo, a verdá que ta ben qu'entre nel foro xente galleguista, pra darye máis "chicha"  :P
DesconectaoPerfilMensaxe Privao
Citar
  
Usuarios
Usuario:
Clave:
Perdín a mía Clave

Últimos 5 temas activos
Fecha 16/05/19 09:12:19 PM
» Deretos lingüísticos
Por: Candalín Último post
Fecha 03/03/19 11:20:15 AM
» Memoria histórica
Por: Redacción Último post
Fecha 15/12/18 02:04:00 PM
» Literatura
Por: Redacción Último post
Fecha 13/12/18 04:50:02 PM
» Normalización
Por: Redacción Último post
Fecha 02/11/18 06:06:43 PM
» Literatura
Por: Redacción Último post